Strategi, Interessenter og væsentlige risici

Strategisk riskoanalyse af muligheder og trusler:


Har ledelsen i din virksomhed et fælles billede af de væsentligste muligheder og trusler?


Vi laver workshops, hvor i får inddraget væsentlige interne og eksterne forhold samt overblik over trusler og muligheder, som skal håndteres.


FNs 17 verdensmål (SDG) kan evt. danne ramme om processen.


Har i brug for en indledende workshop for selv at komme i gang, eller vil I have en guide med hele vejen?

Strategisk interessentanalyse og risikoanalyse

Proces og SDG
Vision Mission Værdier og Formål
Verdensmaal-globus
Interessentanalysen
Risiko muligheder

Konsulent-huset 

BorgHøj.dk