Kurser

KONSULENTHUSET BorgHøj.dk

BorgHoej.dk tilbyder tilpassede kurser inden for:

 • Ledelsessystemer og de nye 2015-ISO-standarder:
  • Systemforståelse, risikotilgang
 • Virksomhedens rammer og kontekst; Interessent- og risikoanalyse
 •  

  • Risiko-ledelse, risikvurdering og risiko-styring

   

  • Audit:
   • Kurser for interne auditorer
 • Fokus på forbedring af virksomhedens resultater
 •  

  • Integration af flere områder og krav i samme audit

   

  • Arbejdsmiljø:
   • Risikovurdering af arbejdsmiljø: Generelle og specifikke metoder
 • Effektivt arbejdsmiljøarbejde: Strategisk og operationelt
 •  

  BorgHoej's kurser tilrettelægges altid, så der er mest mulig aktiv involvering af kursisterne, så det indlærte afprøves i forhold til hverdagens opgaver allerede på kurset. Derved sikres et større udbytte og en tilpasning til jeres behov.