Ledelsessystemer

KONSULENTHUSET BorgHøj.dk

Hvis I planlægger at etablere et ledelsessystem, er det afgørende, at det gribes rigtigt an, så opbygningen bliver hensigtsmæssig og omfanget begrænses til det nødvendige.

 

Det er derfor vigtigt, at have en erfaren konsulent med i udviklingen, som kan overskue kravene til systemet og være sparringspartner, når der skal træffes afgørende valg.

 

Mere end 15 års erfaring med opbygning, drift og certificering af ledelsessystemer gør BorgHøj til en effektiv konsulent til opgaven.

 

Projektet planlægges, så systemopbygning, uddannelse og implementering inddrages fra start.

 

BorgHøj kan desuden uddanne og træne interne auditorer eller varetage den interne audit for jer.

 

Samarbejdet planlægges ud fra et indledende møde og evt. en indledende analyse af behov i netop jeres virksomhed eller organisation.

 

 

 

 

 

Branche-erfaringer bl.a.:

 

  • Metal-industri
  • Vindmøller
  • Post distribution
  • Hospitaler
  • Ældrepleje
  • Daginstitutioner
  • Skoler
  • Erhvervsuddannelser
  • Bedemænd